BNA Zorg & Bemiddeling
Voorwaarden

Schrijf u in bij KVK 

Als u start als zzp’er in de zorg moet u zich inschrijven in het Handelsregister van KVK. Bent u al ingeschreven bij de KVK dan moet u een uittreksel aanleveren, niet ouder dan 3 maanden.

DUO diploma aanleveren

Diploma aanleveren voor de desbetreffende doelgroep waarin je gaat werken. LET OP! Dit wordt nagecheckt bij het intakegesprek dus zorg ervoor dat u bij ons kunt inloggen op DUO zodat wij dit kunnen verifiëren.

Schrijf u in het SKJ of BIG-register in (Indien vereist)

Om bepaalde beroepen in de zorg te mogen uitoefenen, moet u zich inschrijven in het BIG-register of in het SKJ-register. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen. Pas na inschrijving in het SKJ/BIG-register mag u de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.

LGC

Lidmaatschap geschillencommissie bijvoorbeeld bij Solo Partners, dit is wettelijk verplicht. Alles wat u als startende zzp’er in de zorg moet weten over deze lidmaatschap staat op www.solopartners.nl. Kom je hier niet uit kan je altijd contact met ons opnemen, wij helpen u graag hierbij.

Vraag een VOG aan

In de zzp zorg heeft u een (< 3 maanden code 45 welzijn van men en dier) verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Met een VOG bewijst u dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar is voor het uitvoeren van uw werk. Een VOG vraagt u digitaal aan bij uw gemeente.

Aanvraag WTZA

De WTZA verplicht alle zorgaanbieders, dus ook alle zzp’ers in de zorg zich te melden bij de Inspectie. Als je dat doet dan moet je erkennen dat je wet- en regelgeving kent. Hiermee ‘dwingt’ de Inspectie af dat jij als zzp’er beloofd aan de slag te gaan met de wet.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(polisblad)

U moet kunnen aantonen dat u in het bezit bent van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. (Dit kunt u bijvoorbeeld aanvragen op www.zekur.nl)

Vaststelling belastingdienst

De zorg die u geeft, moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. U kunt met deze zelftest en uitzonderingenlijst controleren of u aan de eisen moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).